/ O KLUBIE /

Niemiecko – Polski Klub Energetyki Wiatrowej jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwój energetyki wiatrowej w tych dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. Współpraca pomiędzy Polską a Niemcami powinna być popularyzowana i rozwijana. Dzielenie się doświadczeniami oraz budowanie relacji i kontaktów to istotne działania wspierające proces zwany zwrotem energetycznym. Nowe, przyszłe rozwiązana i wysokość wsparcia dla energetyki wiatrowej w Polsce i Niemczech stanowią kluczowe cele działalności klubu.

Tylko wtedy, gdy będziemy wspólnie zmierzać w tym samym kierunku, możemy wpłynąć na rozwijający się potencjał energetyczny w Polsce oraz udoskonalić istniejący porządek na terenie Niemiec. Razem możemy więcej, wspólnie przekonamy przedstawicieli „starego” typu pozyskiwania energii oraz przedstawimy realne korzyści wynikające z rozwoju energetyki wiatrowej, uświadamiając tym samym całe społeczeństwo.

/ CO ZYSKUJESZ JAKO CZLONEK KLUBU /

Przynależność do opiniotwórczego międzynarodowego stowarzyszenia

Dostęp do ofert współpracy

Łatwą platformę współpracy i wymiany doświadczeń

Udział w know-how

Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach

Bezpośredni kontakt z inwestorami i firmami z branży Energetyki Wiatrowej

/ AKTUALNOŚCI / NPKEW /

BĄDŹ NA BIEŻĄCO...

/ KALENDARZ /

DOŁĄCZ DO NAS

REKLAMUJ SIĘ
Z KLUBEM

/ CZŁONKOWIE /