/ O KLUBIE /

Niemiecko – Polski Klub Energetyki Wiatrowej został utworzony w ramach wspólnego przedsięwzięcia HCE Akademie i Akademii wiatru z inicjatywy Thomasa Hartwiga (Zarząd HCE Design Group, Hamburg/Szczecin) i Romana Synowskiego (Zarząd Windhunter Group, Koszalin/Berlin) latem 2013 roku w Berlinie, w liczbie 11 osób. Od 2005 roku inicjatorzy tej idei wspólnie działają w projektach transgranicznych, co obecnie wykorzystują, aby zrobić więcej dla polsko-niemieckiej branży energetyki wiatrowej.

Główną intencją Klubu jest rozwój, popularyzowanie i rozbudowa Energetyki Odnawialnej. Stowarzyszenie nie ma być jedynie dla członków, ale powinno być przez nich aktywnie kształtowane poprzez organizowanie wydarzeń i czynne w nich uczestnictwo. Stowarzyszenie liczy na współpracę jego członków – tworząc tym samym jeden aktywny organizm.

Członkowie organizują „życie” stowarzyszenia poprzez regularne spotkania w Polsce i Niemczech, które odbywają się w formie wspólnych kolacji z wykładami i dyskusją określanych nazwą „Stammtisch”. Głównie z inicjatywy zarządu organizowane są konferencje i wspólne uczestnictwo w targach.

Działając razem jesteśmy w stanie doprowadzić do widocznych korzyści i zmian oraz wspólnie możemy kształtować nowy rynek i wpływać na jego efektywność. Klub zacieśnia relację, buduje nowe kontakty i wpływa na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i Niemczech.

/ CELE /

POBIERZ STATUT

Zadaniem N/P/K/E/W jest przede wszystkim rozwój i rozbudowa odnawialnych źródeł energii. Intencją i celem jest ponadto ściślejsze powiązanie przedsiębiorstw i osób prywatnych działających w Niemczech i w Polsce w dziedzinie energetyki wiatrowej. Celem jest wspieranie wymiany doświadczeń w celu wspólnego i transgranicznego działania na rzecz zwrotu energetycznego. Dzięki zwiększeniu obecności energetyki wiatrowej na rynku i w polityce oraz odpowiedzialnemu korzystaniu z zasobów naturalnych, jesteśmy w stanie przyczynić się do trwałego rozwoju energetyki wiatrowej. Klub jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Wśród członków NPKEW znajdują się podmioty zajmujące się rozwijaniem projektów, inwestorzy, producenci, eksperci mający doświadczenie w postaci wybudowanych parków wiatrowych o łącznej mocy ponad 38 000 MW w Niemczech i ok. 4 500 MW w Polsce.

/ ZARZĄD /

Henning V. Zanthier​

Kancelaria VON ZANTHIER & DACHOWSKI
vonzanthier@vonzanthier.com
Berlin-Poznań-Warszawa
Prezes Zarządu

Adam Berger​

BEC Energie Consult GmbH
berger@bec-berlin.de
Berlin-Szczecin
Wiceprezes Zarządu

Michał Stefaniak

Prezes Zarządu Energotelprojekt Sp. z o.o.
michal.stefaniak@energotelprojekt.pl
Poznań-Wrocław
Członek Zarządu

Mateusz Schmidt

Branch Manager VENSYS Energy AG Spółka Akcyjna
m.schmidt@vensys.de
Poznań-Neunkirchen
Członek Zarządu

Karolina Jastrzębska

Prezes Zarządu Windhunter Academy Sp. z o.o.
kja@windhunter.com
Koszalin-Berlin-Cape Town-Gdańsk-Estherville
Członek Zarządu

Paweł Kopczyński

Prezes Zarządu WPD Windmanager Polska Sp. z o.o.
p.kopczynski@windmanager.pl
Poznań
Członek Zarządu

/ GALERIA /

/ CZŁONKOWIE /