/ O KLUBIE /

Niemiecko – Polski Klub Energetyki Wiatrowej został utworzony w ramach wspólnego przedsięwzięcia HCE Akademie i akademii wiatru z inicjatywy Thomasa Hartwiga (Zarząd HCE Design Group, Hamburg/Szczecin) i Romana Synowskiego (Zarząd Windhunter Group, Koszalin/Berlin) latem 2013 roku w Berlinie, w liczbie 11 osób. Od 2005 roku inicjatorzy tej idei wspólnie działają w projektach transgranicznych, co obecnie wykorzystują aby zrobić więcej dla polsko-niemieckiej branży energetyki wiatrowej.

Główną intencją Klubu jest rozwój, popularyzowanie i rozbudowa Energetyki Odnawialnej. Stowarzyszenie nie ma być jedynie dla członków, ale powinno być przez nich aktywnie kształtowane poprzez organizowanie wydarzeń i czynne w nich uczestnictwo. Stowarzyszenie liczy na współpracę jego członków – tworząc tym samym jeden aktywny organizm.

Członkowie organizują „życie” stowarzyszenia poprzez regularne spotkania w Polsce i Niemczech, które odbywają się w formie wspólnych kolacji z wykładami i dyskusją określanych nazwą „Stammtisch”. Głównie z inicjatywy zarządu organizowane są konferencje i wspólne uczestnictwo w targach.

Aktualni członkowie zarządu to:  Thomas Hartwig (Vorstand von HCE Design Group, Hamburg/Szczecin), Henning von Zanthier (Von Zanthier & Schulz), Andreas Jesse (Zarząd Wind-Power Poland Sp. z o.o.), Adam Berger (Dyrektor Sprzedaży HCE Design Group), Michał Stefaniak (Prezes Zarządu BPW Energotelprojekt Sp. z o.o. )   Ewa Bratschke (Menadżer projektów wiatrowych, Deutsche Wind Technik).

Działając razem jesteśmy w stanie doprowadzić do widocznych korzyści i zmian oraz wspólnie możemy kształtować nowy rynek i wpływać na jego efektywność. Klub zacieśnia relację, buduje nowe kontakty i wpływa na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i Niemczech.

/ CELE /

POBIERZ STATUT

Zadaniem N/P/K/E/W jest przede wszystkim rozwój i rozbudowa odnawialnych źródeł energii. Intencją i celem jest ponadto ściślejsze powiązanie przedsiębiorstw i osób prywatnych działających w Niemczech i w Polsce w dziedzinie energetyki wiatrowej. Celem jest wspieranie wymiany doświadczeń w celu wspólnego i transgranicznego działania na rzecz zwrotu energetycznego. Dzięki zwiększeniu obecności energetyki wiatrowej na rynku i w polityce oraz odpowiedzialnemu korzystaniu z zasobów naturalnych, jesteśmy w stanie przyczynić się do trwałego rozwoju energetyki wiatrowej. Klub jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Wśród członków NPKEW znajdują się podmioty zajmujące się rozwijaniem projektów, inwestorzy, producenci, eksperci mający doświadczenie w postaci wybudowanych parków wiatrowych o łącznej mocy ponad 38 000 MW w Niemczech i ok. 4 500 MW w Polsce.

/ ZARZĄD /

Thomas Hartwig

Zarząd HCE Design Group
hartwig@hce-design-group.com
Hamburg--Warszawa-Szczecin
Prezes Zarządu

Henning V. Zanthier

Kancelaria Von Zanthier & Schulz
vonzanthier@vonzanthier.com
Berlin-Kolonia-Poznań-Warszawa
Członek Zarządu

Andreas Jesse

Zarząd Wind-Power Poland Sp. z o.o.
ajp@andreas-jesse.de
Berlin-Poznań
Członek Zarządu

Adam Berger

BEC Energie Consult GmbH
Berger@bec-berlin.de
Berlin-Stettin
Vorstandsmitglied

Michał Stefaniak

Prezes Zarządu Energotelprojekt Sp. z o.o.
michal.stefaniak@energotelprojekt.pl
Poznań-Wrocław
Członek Zarządu

Ewa Bratschke

Menadżer projektów wiatrowych Deutsche Wind Technik
e.bratschke@deutsche-windtechnik.com
Szczecin – Bremen
Członek Zarządu

/ GALERIA /

/ CZŁONKOWIE /

Close Menu
GermanPoland