STAMMTISCH Luty 2024

Podsumowanie Stammtisch NPKEW z dnia 22 lutego 2024 roku w Platinum Residence Boutique w Poznaniu:

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu,

Pierwsze w tym roku spotkanie ucieszyło nas obecnością łącznie 53 członków i sympatyków Klubu. W części merytorycznej nowy Zarząd w składzie Henning von Zanthier (VON ZANTHIER & DACHOWSKI), Adam Berger (BEC Energie Consult GmbH), Michał Stefaniak (B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o.), Karolina Jastrzębska (WINDHUNTER ACADEMY), Paweł Kopczyński (WPD WINDMANAGER POLSKA SP. Z O.O.) i Mateusz Schmidt (VENSYS Energy AG S.A. Oddział w Polsce) zaprezentował plany spotkań i inicjatyw NPKEW na rok 2024.

Jako przewodniczący zarządu, Henning von Zanthier przedstawił wstępny program NPKEW na rok 2024:

  • W drugim kwartale 2024 roku NPKEW obejmie patronat nad dniem bezpieczeństwa organizowanym przez Windhunter Academy i WPD Windmanager Polska Sp. z o.o.
  • 23 maja NPKEW będzie wspierać organizowany przez Windhunter Academy Tour de Wind – czyli wycieczkę rowerową, podczas której wszyscy entuzjaści wiatru będą mogli się poznać.
  • 20 czerwca NPKEW zaprosi niemieckich operatorów turbin wiatrowych do Berlina dla zainteresowanych polskich członków, aby obie strony mogły zainicjować biznes, a nasi polscy członkowie mogli lepiej rozszerzyć swoją działalność na Niemcy.
  • Kolejna letnia impreza NPKEW odbędzie się 29 sierpnia z zajęciami sportowymi.
  • Walne zgromadzenie NPKEW i doroczna konferencja odbędą się 21 listopada.

Wiodącym merytorycznym tematem Stammtisch były „Rozległe awarie turbin wiatrowych… i co dalej?”. Wstępna prezentacja została przedstawiona przez przedstawiciela zarządcy parku wiatrowego – Pawła Kopczyńskiego, Wpd Windmanager. Omówił on potencjalne sytuacje awaryjne oraz kroki, jakie należy podjąć, aby zarówno zapobiegać awariom, jak i minimalizować straty w przypadku ich wystąpienia. Podkreślił znaczenie transparentnej komunikacji i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa, moderowana przez Martę Wierzbicką-Kujdę (Teraz Środowisko), w której uczestniczyli Jakub Kosiński (GP RENEWABLES), Paweł Kopczyński (WPD Windmanager Polska) Karolina Barałkiewicz-Sokal (VON ZANTHIER & DACHOWSKI), Andrzej Tomczak (VENSYS Energy AG S.A.) –  przedstawiciele różnych obszarów związanych z tematem rozległych awarii. Spojrzeliśmy z różnych punktów widzenia na zabezpieczenia techniczne, umowne i biznesowe w przed rozległymi awariami. W dyskusji zaproponowane zostały konkretne działania prewencyjne oraz omówiono możliwe działania społeczne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku wiatraków w społecznościach lokalnych i globalnych. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się, że prewencja oraz myślenie „przed” są kluczowe, ponieważ łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Liczne pytania i głosy pokazały, że wybór tematu był bardzo trafiony.

Po profesjonalnej dyskusji był czas na spotkania networkingowe, które umożliwiły wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne w Platinum Residence Boutique.

Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem, więc na pewno będziemy do niego wracać podczas kolejnych spotkań NPKEW.

Poniżej znajdziecie kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Zarząd Klubu