/ CZŁONKOSTWO /

Klub aktualnie zrzesza przedstawicieli firm z wielu branż. Są to firmy znaczące na rynku niemieckim oraz polskim. Specjalizują się w dostawie danych pomiarowych, budownictwie, realizacji projektów wiatrowych, są producentami turbin oraz zajmują się konsultacjami prawnymi z zakresu energetyki wiatrowej.

„25 czerwca po raz pierwszy uczestniczyłam w „Stole Energetycznym” zorganizowanym przez NPKEW w Poznaniu. Spotkanie to oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że przedsięwzięcia tego typu służą pozyskiwaniu wielu nowych kontaktów i wymianie interesujących doświadczeń z branży energetyki wiatrowej. Bardzo dobrym pomysłem jest zapraszanie „gości specjalnych”, którzy prowadzą krótkie prelekcje na temat bieżących problemów i nowości w branży.”
Agnieszka Maciejewska i Mateusz Schmidt – VENSYS Energy AG

„NPKEW stanowi doskonałą platformę do pogłębienia kontaktów transgranicznych i wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie energii wiatrowej. W ten sposób Polska zbiera już pierwsze doświadczenia z nowym systemem przetargowym, podczas gdy Niemcy, z dużym udziałem energii odnawialnej, pracują już nad rozwiązaniami dla rozbudowy sieci, przechowywania i zarządzania energią. Wymiana w ramach NPKEW posuwa naprzód energetykę wiatrową po obu stronach. Cenię spotkania NPKEW za ich przyjemną atmosferę, ciekawą, fachową i kulturalną wymianę oraz okazję do lepszego poznania europejskich sąsiadów.”
Johannes Lange – windhunter GmbH

„Każde spotkanie Klubu  jest  świetnie przygotowane pod względem organizacyjnym i z dużą wiedzą merytoryczną prowadzących. Wzbogaca jego uczestników o kolejną obszerną, solidną porcję wiedzy, jednocześnie wymianę doświadczeń miedzy uczestnikami i nawiązywanie dalszych kontaktów. Poza  prezentacjami  nieoceniona jest  również możliwość dyskusji, dotyczącej danego tematu  jak również innych spraw związanych z codzienną pracą każdego z uczestników spotkania. Każde spotkanie organizowane  przez DPWEC  jest  godne polecenia i stoi na  wysokim poziomie. Życzyłabym sobie i wszystkim zainteresowanym możliwości uczestniczenia w kolejnych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez  NPKEW/DPWEC”.
Ewa Bratschke – seebaWIND Service GmbH

0
CZŁONKÓW

/ WSPÓŁPRACA /

Zapraszamy Państwa również do współpracy i obecności na naszej stronie internetowej, gdzie na stronie głównej możecie Państwo zamieścić własną reklamę.

Współpraca ta może mieć różny charakter. Baner reklamowy, logo firmy, bądź reklama danego wydarzenia mogą być łatwym i szybkim sposobem aby dotrzeć do potencjalnych klientów. Strona ta odwiedzana jest przez licznych przedstawicieli firm, inwestorów, przedsiębiorców oraz producentów z branży energetycznej. Dzięki temu macie Państwo możliwość, zyskać grono potencjalnych klientów.

Oprócz tego oferujemy Państwu możliwość reklamy podczas każdych tragów, konferencji czy seminariów organizowanych przez NPKEW. Każdorazowo przed danym wydarzeniem tworzony jest szczegółowy pakiet sponsoringu przedstawiający pełną ofertę usług.

KONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

/ KORZYŚCI /

Korzyści jakie płyną z członkostwa w Polsko-Niemieckim Klubie Energetyki Wiatrowej to przede wszystkim wspomaganie rozwoju energetyki wiatrowej
Nasi członkowie to ludzie z branży energetycznej dla których rozwój tej gałęzi gospodarki jest istotny. Należą oni do międzynarodowego, opiniotwórczego stowarzyszenia, w którego skład wchodzą podmioty zajmujące się rozwijaniem projektów, producenci, konsultanci prawni i dostawcy. Razem tworzą oni panel ekspercki w dziedzinie energetyki wiatrowej.

Ponadto Klub na swojej stronie umożliwia współpracę pomiędzy członkami za pomocą ofert. Firmy prezentują swoje propozycje współpracy, dzięki temu dochodzi do realnej kooperacji między firmami dając widoczne obustronne korzyści.

Dzięki organizowanym przez Klub warsztatom, wieczorom klubowym i konferencjom oraz innym okazjom, polscy i niemieccy specjaliści z odpowiednim know-how mogą się ze sobą spotkać. Tu przedstawiają się również dostawcy technologii z obu krajów.

Dodatkowo wzajemne wsparcie poprzez wymianę know-how i kontaktów oraz uzupełnienie się w umiejętnościach zagwarantuje członkom klubu NPKEW szybszy sukces. Klub jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy co skutkuje realną współpracą i tworzeniem się nowych projektów i ofert.

Bezpośredni kontakt z członkami podczas konferencji zacieśnia relację, rozwija przedsiębiorstwo, wzmacnia kontakty i poszerza naszą wiedzęn oraz możliwości. Klub jest dla członków miejscem spotkań, dzielenia się wiedzą, ale przede wszystkim sposobem na rozwój energetyki wiatrowej.

DOŁĄCZ DO NAS

/ GALERIA /

/ CZŁONKOWIE /