/ O KLUBIE /

Niemiecko – Polski Klub Energetyki Wiatrowej jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwój energetyki wiatrowej w tych dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. Współpraca pomiędzy Polską a Niemcami powinna być popularyzowana i rozwijana. Dzielenie się doświadczeniami oraz budowanie relacji i kontaktów to istotne działania wspierające proces zwany zwrotem energetycznym. Nowe, przyszłe rozwiązana i wysokość wsparcia dla energetyki wiatrowej w Polsce i Niemczech stanowią kluczowe cele działalności klubu.

Tylko wtedy, gdy będziemy wspólnie zmierzać w tym samym kierunku, możemy wpłynąć na rozwijający się potencjał energetyczny w Polsce oraz udoskonalić istniejący porządek na terenie Niemiec. Razem możemy więcej, wspólnie przekonamy przedstawicieli „starego” typu pozyskiwania energii oraz przedstawimy realne korzyści wynikające z rozwoju energetyki wiatrowej, uświadamiając tym samym całe społeczeństwo.

/ ÜBER DEN CLUB /

Der Deutsch-Polnische Windenergie Club ist ein Verein, dessen Ziel ist, die Windenergie in den beiden benachbarten Ländern zu entwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland sollte popularisiert und gefördert werden. Der Austausch von Erfahrungen und der Aufbau von Beziehungen und Kontakten sind wichtige Maßnahmen, die den Prozess der sogenannten Energiewende unterstützen. Neue, zukünftige Lösungen und die Höhe der Unterstützung für die Windenergie in Polen und Deutschland sind Die Kernziele des Vereins.

Nur wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung gehen, können wir das zunehmende Energiepotential in Polen beeinflussen und die bestehende Ordnung in Deutschland optimieren. Gemeinsam können wir mehr, gemeinsam werden wir die Vertreter der "alten" Art der Energieerzeugung überzeugen und reale Vorteile der Windenergieentwicklung vorstellen und damit auch die gesamte Gesellschaft aufklären.

X

Niemiecko – Polski Klub Energetyki Wiatrowej jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwój energetyki wiatrowej w tych dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. Współpraca pomiędzy Polską a Niemcami powinna być popularyzowana i rozwijana. Dzielenie się doświadczeniami oraz budowanie relacji i kontaktów to istotne działania wspierające proces zwany zwrotem energetycznym. Nowe, przyszłe rozwiązana i wysokość wsparcia dla energetyki wiatrowej w Polsce i Niemczech stanowią kluczowe cele działalności klubu.

Tylko wtedy, gdy będziemy wspólnie zmierzać w tym samym kierunku, możemy wpłynąć na rozwijający się potencjał energetyczny w Polsce oraz udoskonalić istniejący porządek na terenie Niemiec. Razem możemy więcej, wspólnie przekonamy przedstawicieli „starego” typu pozyskiwania energii oraz przedstawimy realne korzyści wynikające z rozwoju energetyki wiatrowej, uświadamiając tym samym całe społeczeństwo.

/ CO ZYSKUJESZ JAKO CZLONEK KLUBU /
Przynależność do
opiniotwórczego
międzynarodowego
stowarzyszenia
Dostęp
do ofert współpracy
Łatwą platformę
współpracy i wymiany
doświadczeń
Udział
w know-how
Uczestnictwo
w konferencjach
i warsztatach
Bezpośredni kontakt
z inwestorami i firmami
z branży Energetyki
Wiatrowej
/AKTUALNOSCI/NPKEW/
23.11.2017
Koszalin
Stół Energetyczny
Stół Energetyczny

WIĘCEJ
18.05.2017
Koszalin
Inne
Tour de Wind 2017

WIĘCEJ
/WIADOMOŚCI/
24.06.2016
Berlin
Wiadomości ze świata
25 lat w polsko-niemieckim współpracy w sektorze energetycznym

Zapraszamy na dyskusję ekspertów!

WIĘCEJ
/ REKLAMA /
 
 

/ SPONSORZY /
©2013-2015 NPKEW/DPWEC All rights reserved