WEBINAR Maj 2021

Drodzy Przyjaciele NPKEW,

 

W obliczu możliwości zniesienia ostatniej dużej przeszkody, jaką polski rząd postawił na drodze energetyki wiatrowej od 2016 roku, czyli zasady 10H, NPKEW uznał za stosowne zorganizować wydarzenie na temat bardzo dobrych perspektyw polskiej energetyki wiatrowej (referent W. Sztuba, TPA Poland), praktycznych doświadczeń dotyczących polskich aukcji (referent O. Malinowski, ABO Wind AG) oraz zasady 10H (referentka mec. K. Barałkiewicz-Sokal, VON ZANTHIER & SCHULZ).

 

Na początku webinarium moderator, Henning von Zanthier, zwrócił uwagę na bardzo dobrą pozycję polskiej branży wiatrowej: liczy ona na przyrost co najmniej 1 GW rocznie do istniejących 6,7 GW mocy energetyki wiatrowej oraz na utrzymanie się wysokich cen, ponieważ szeroko rozpowszechniony i drogi węgiel, z którego produkowane jest 70% energii elektrycznej w Polsce będzie utrzymywał wysokie ceny energii w najbliższej przyszłości.

 

Również ogólne uwarunkowania są korzystne, z uwagi na wyższe ceny CO2, ambitne cele UE w zakresie energii odnawialnej do 2045 roku oraz cele Porozumienia Paryskiego, które przyczyniają się do znaczącego zapotrzebowania na energię odnawialną, a tym samym również na energię wiatrową jako najtańszy rodzaj energii odnawialnej w Polsce.

 

W webinarium, które zakończyło się ożywioną dyskusją, wzięły udział 33 osoby.

 

NPKEW dziękuje kompetentnym prelegentom oraz dobremu wsparciu technicznemu ze strony dr. Króla, który zajął się również tłumaczeniem niemiecko-polskim. Prezentacje publikujemy poniżej.

Zarząd Klubu

 

Wojciech Sztuba

Aukcje OZE 2016 -2020.

Olaf Malinowski

Aukcje OZE - praktyczne doświadczenia.

Karolina Barałkiewicz - Sokal

Zasada 10H: Jakie zmiany planuje obecnie ustawodawca?