STAMMTISCH Wrzesień 2020

Drodzy członkowie i sympatycy

Podsumowanie spotkania 24.09.2020

W czwartek 24.09.2020 roku spotkało się w Lars, Lars i Lars w Poznaniu około 50-60 członków i przyjaciół Niemiecko Polskiego Klubu Energetyki Wiatrowej. Mimo ograniczeń związanych z COVID-19 udało się zgromadzić dużą i silną grupę uczestników reprezentujących wszystkie branże związane z energetyką wiatrową – obecni byli zarówno producenci turbin, jak i spółki projektowe i serwisowe, wykonawcy projektów oraz dostawcy usług niezbędnych do realizacji projektów.

W tym gronie wysłuchaliśmy dwóch bardzo interesujących prezentacji.

1. Mini turbina od Zenia-Energy

Zenia Deutschland GmbH&Co KG przedstawiła nie tylko teoretycznie, ale też „na żywo” swoją produkowaną w Rostocku turbinę wiatrową Zenia 30. Podczas bardzo interesującej prezentacji mogliśmy poznać komfortową i kompaktową turbinę Zenia 30 kW,  dostępną w cenie już od 70.000 €,  którą można łatwo postawić w dowolnej lokalizacji i to bez konieczności użycia dźwigu!

W krótkiej i bardzo ciekawej prezentacji poznaliśmy dane i możliwości techniczne tej turbiny, a po prezentacji mogliśmy zobaczyć produkt na żywo, bowiem został on przywieziony do Poznania na małej przyczepie. Zarówno prezentacja, jak i produkt spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji na stronach: www.zenia-wind.de .

2. Planowane zmiany w regulacji 10H

Drugą prezentację przedstawiła radca prawny Karolina Barałkiewicz-Sokal z VON ZANTHIER & SCHULZ. Temat był ważny dla nas wszystkich i dotyczył planowanej zmiany wprowadzonej w 2016 roku regulacji 10H.

W związku z tym, że projekt ustawy zmieniającej regulację 10H nie został jeszcze opublikowany Karolina Barałkiewicz-Sokal krótko podsumowała najważniejsze informacje prasowe na ten temat.

I tak prawdopodobnie od 01.01.2021 roku będą wprowadzone następujące zmiany w: bezwzględne minimum odległościowe będzie wynosiło 500 m, a jego wprowadzenie będzie uzależnione od istnienia MPZP dla całego obszaru planowanej inwestycji. Dodatkowo ustawa ma wprowadzić obowiązek konsultacyjny przy wprowadzaniu do MPZP i przy inwestycji zapisów zmniejszających zasadę 10H.

Zgodnie z informacjami prasowymi prace nad zmianą ustawy są bardzo zaawansowane i znajdują się na etapie ostatnich uzgodnień międzyresortowych przed opublikowaniem projektu nowelizacji ustawy.

Dziękujemy Państwu za tak liczną obecność na spotkaniu podczas Stołu Energetycznego Niemiecko Polskiego Klubu Energetyki Wiatrowej i zapraszamy do członkostwa w Klubie oraz na nasze kolejne spotkanie 19.11.2020 roku.

Zarząd Klubu